O sobie

Lubię pracę z ludźmi i dla ludzi. Mam zdolności organizatorskie, które wykorzystuję w pracy zawodowej i
społecznej – jestem instruktorką aktywnej rehabilitacji: prowadzę obozy, na których dzieci
niepełnosprawne uczą się samodzielności, a ich rodzice – jak sobie radzić w sytuacjach trudnych. Umiem
słuchać i staram się bardziej łączyć niż dzielić. Wymagam sporo od siebie i – mam nadzieję mądrze – od
innych. Dla mnie szklanka zawsze jest do połowy pełna. Przez 26 lat byłam bibliotekarką i nauczycielem w
szkole ponadgimnazjalnej, od 2012r. jestem dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu.