O sobie

Jestem społecznie zaangażowanym urzędnikiem - sekretarzem powiatu. Praca jest moją pasją i daje mi ogromną satysfakcję.
Działam i wspieram organizacje pozarządowe. Szefuję zespołowi ds. ekonomii społecznej gdzie wspomagamy rozwój i ideę przedsiębiorczości społecznej. Aktywnie działam na rzecz rozwoju regionu głównie poprzez promocję i wsparcie produktów lokalnych. Stymuluję lokalnych wytwórców do współpracy i stworzenia wspólnej marki – koszyka smaków powiatu.
Potrafię znajdować rozwiązania tam gdzie inni widzą bariery i problemy. Wierzę w rozmowy, podczas których można ustalić wspólne cele, podzielić się zadaniami, konsultować się z innymi. Rozmowy, do których wszyscy czują się zaproszeni. To, że organizatorem jest samorząd lub organizacja NGO niczego nie narzuca i o niczym nie przesądza. Każdy ma głos bo każdy ma zaangażować swoje siły i chęci. Dobra atmosfera to połowa sukcesu. Zaangażowanie wielu środowisk we wspólne działania sprawiło, że niemożliwe już nie raz okazało się możliwe.