O sobie

Dariusz Robert Woźniak, urodzony w Świeciu, 47 lat, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od blisko 20 lat jako Skarbnik Powiatu Świeckiego zarządza finansami największego powierzchniowo powiatu w województwie kujawsko-pomorskim. Członek zespołu doradczego przy Ministerstwie Finansów odpowiedzialnego za przygotowanie propozycji modelu realistycznego wieloletniego planowania budżetu, aktywny uczestnik zespołu do spraw finansów publicznych przy Związku Powiatów. Autor licznych artykułów z obszaru finansów publicznych, wielokrotnie zapraszany w charakterze prelegenta oraz wykładowcy na ogólnopolskie konferencje i wykłady. Ponadto współautor trzech książek z zakresu finansów publicznych, ekspert do spraw pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Działacz spółdzielczy - autor programu docieplenia 65 bloków zarządzanych przez spółdzielnię mieszkaniową w Świeciu, działacz społeczny - członek stowarzyszenia „Razem Dla Świecia” oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej. Prywatnie ojciec trzech córek oraz pasjonat sportu oraz pociągów.