Czym jest Program Liderzy PAFW

Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności to unikatowy i kompleksowy program wsparcia i rozwoju Liderów działających na rzecz swojego lokalnego środowiska.

Potencjalni liderzy są wszędzie. My potrafimy ich odnaleźć i wesprzeć.

Zbigniew A. Pełczyński, założyciel Szkoły Liderów

Nasz model przywództwa

Od 15 lat rozwijamy nasz model przywództwa oparty na 4 filarach- samoświadomości i wiarygodności liderskiej; umiejętności jednoczenia i angażowania ludzi do działania; wizji zmiany w środowisku i umiejętności jej wprowadzania.

Rozwój liderski

Ten Program daje rzeczywistą siłę. Ta siła ma trzy źródła – pierwsze to uświadomienie sobie własnego potencjału, drugie – spotkanie z innymi ludźmi, którzy w podobny sposób zmieniają rzeczywistość, trzecie – długofalowe wsparcie Programu.

Katarzyna Czayka-Chełmińska, Fundacja Szkoła Liderów

Każdego roku wybieramy 40 osób- Liderów i Liderek z całej Polski, z min. 3 letnim doświadczeniem, działających ws swoich lokalnych środowiskach, którzy przez 12 miesięcy przechodzą intensywny kurs, który rozwija ich kompetencje i wzmacnia ich w roli liderskiej.

Uczestnicy biorą udział w debatach, warsztatach, spotkaniach z inspirującymi gośćmi i treningach liderskich. Razem z tutorami, czyli doświadczonymi liderami-doradcami, pracują indywidualnie nad rozwojem swoim i swoich społeczności. 

Różnorodność osób w grupie pozwala skonfrontować się z różnicami i uczyć się czerpać z nich prawdziwą siłę. To doświadczenie spaja ludzi – naszych 660 Absolwentów i Absolwentek tworzy żywotną i silną sieć.