Fundator i partner

Czym jest Program Liderzy PAFW

Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności to unikatowy i kompleksowy program wsparcia i rozwoju Liderów i Liderek działających na rzecz swojego lokalnego środowiska lub istotnej zmiany społecznej. 17 lat temu dwie instytucje – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Stowarzyszenie Szkoła Liderów pomyślały o wspólnym przedsięwzięciu i wprowadziły je w życie. 

Potencjalni liderzy są wszędzie. My potrafimy ich odnaleźć i wesprzeć. Zbigniew A. Pełczyński, założyciel Szkoły Liderów, zmarły 22 czerwca 2021 roku.

Nasz model przywództwa

Od ponad 16 lat rozwijamy nasz model przywództwa oparty na 4 filarach
- samoświadomości i wiarygodności liderskiej;
- umiejętności jednoczenia i angażowania ludzi do działania;
- wizji zmiany w środowisku
- i umiejętności jej wprowadzania.

Rozwój liderski

Ten Program daje rzeczywistą siłę. Ta siła ma trzy źródła – pierwsze to uświadomienie sobie własnego potencjału, drugie – spotkanie z innymi ludźmi, którzy w podobny sposób zmieniają rzeczywistość, trzecie – długofalowe wsparcie Programu.

Katarzyna Czayka-Chełmińska, Fundacja Szkoła Liderów

Każdego roku wybieramy ponad 40 osób - Liderów i Liderek z całej Polski, z min. 2-3 letnim doświadczeniem, działających w swoich lokalnych środowiskach, którzy przez 12 miesięcy przechodzą intensywny kurs, który rozwija ich kompetencje i wzmacnia ich w roli liderskiej.

Uczestnicy biorą udział w debatach, warsztatach, spotkaniach z inspirującymi gośćmi i treningach liderskich. Razem z tutorami i tutorkami, czyli doświadczonymi liderami-doradcami, pracują indywidualnie nad rozwojem swoim i swoich społeczności. 

Różnorodność osób w grupie pozwala skonfrontować się z różnicami i uczyć się czerpać z nich prawdziwą siłę. To doświadczenie spaja ludzi – ponad 700 Absolwentów i Absolwentek tworzy żywotną i silną sieć.