Oferta dla sieci absolwentów i absolwentek

Pracujemy z absolwentami wszystkich edycji Programu, wspierając ich w osiąganiu liderskich pozycji w ich środowiskach; w tworzeniu silnych zespołów i stabilnych, dojrzałych instytucji; w rozwijaniu nowych, skutecznych rozwiązań istotnych problemów społecznych. Dokładne informacje i opisy narzędzi znajdziecie w FOLDERZE INFORMACYJNYM. 

Harmonogram 2019/2020

Działanie

Termin

Przeczytaj

1.     Fundusz Inicjatyw Absolwenckich (FIA)

Nabór- pażdziernik 2020

Realizacja - listopad 2019-maj 2020

MATERIAŁY Z FIA 2019

2.     Warsztat kompetencyjny 

4-5 pażdziernik 2019

07-08 lutego 2020 (warsztat dla edycji I-VIII)

Zapraszamy!
3.     Wsparcie indywidualne dla alumnów (3-miesięczny tutoring, porady)

Nabór ciągły (poniżej)

Wywiady z naszymi tutorami:

link

4.     „Dwa sektory, jedna wizja” program z PwC

Rekrutacja: jesień 2019

Wrsztaty i coachingi- grudzień 2019-czerwiec 2020

INFO

5.     Warsztaty samorządowe 

Listopad 2019

Maj 2020

RELACJA

6.     Liderski Open Space

27-28 marca 2020 [UWAGA ZMIANA TERMINU]

Szczegóły wkrótce - rezerwujcie datę!

7.     Wizyty studyjne

Nabór wniosków – styczeń/luty 2020

Realizacja wizyt -  marzec-kwiecień 2020

Przykłady wizyty studyjnych:

Płużnica

Ekonomia społeczna

Samorząd

Suwałki

Klembów

8.      International Visitor Leadership Program

Maj 2020

10 rocznica IVLP

9.    ZLOT

20-21 czerwiec 2020

Relacja z Zlotu

10.  Newsletter Programu ALUMNI

Co miesiąc

Sprawdzajcie maile

Wsparcie indywidualne dla alumnów

Cel:

Indywidualne wsparcie dla absolwentów i absolwentek, którzy znajdują się w obliczu wyzwania w swojej pracy liderskiej i potrzebują wsparcia np. w sytuacji:

 • Zmiany sytuacji życiowej i liderskiej
 • Podjęcia się nowej roli liderskiej
 • Konieczności podjęcia trudnych decyzji
 • Kryzysu w organizacji
 • Konfliktu lub trudnej sytuacji w zespole
 • Potrzeby planowania strategicznego, wytyczania wizji i celów

Kto może aplikować?

Absolwenci wszystkich dotychczasowych edycji, czyli osoby, które z sukcesem ukończyły roczny Program i otrzymały dyplom. Liczba złożonych aplikacji przez każdego z absolwentów i absolwentek jest nieograniczona. 

Forma wsparcia

 • Tutoring dla alumnów - Tutor/tutorka spotyka się 3 razy z alumnem w miejscu jego pracy liderskiej (umówionym z alumnem). Każde spotkanie trwa ok. 2 h. Rekomendowana częstotliwość spotkań - raz na miesiąc.
 • Inne formy - w zależności od potrzeb.

Procedura:

Aby otrzymać wsparcie w postaci Wsparcia indywidualengo dla Alumnów należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy: LINK.
 2. Po zaakceptowaniu formularza i pozytywnym wyniku zgłoszenia odbyć rozmowę wstępną z zespołem Programu.
 3. Umówić się i odbyć spotkania ze wskazanym przez zespół ekspertem/tutorem/tutorką.
 4. Przesłać formularz Sprawozdania Liderskiego z Wsparcia indywidualnego dla Alumnów.
 5. Ekspert/Tutor/tutorka także przesyła sprawozdanie po zakończeniu spotkań.

Kryteria oceny zgłoszeń:

 • Dostarczenie wypełnionego formularza
 • Staranność wypełnienia formularza
 • Klarowne określeniu potrzeby wynikającej z wyzwań liderskich
 • Klarowne określeniu celów rozwojowych
 • Wskazane cele rozwojowe są możliwe do osiągnięcia w trakcie 3 spotkań

Zgłoszenia są przyjmowane w trybie ciągłym. Każde zgłoszenie zostanie przeczytane i ocenione według powyższych kryteriów przez osobę koordynującą sieć Alumnów i osobę odpowiedzialną za superwizję tutorów w Programie. O decyzji albo konieczności uzupełnienia formularza wnioskujacy zostanie poinformowany w ciągu max. 14 dni od daty dostarczenia formularza. W ciągu jednego roku finansowego roku (od lipca roku bieżącego do 30 czerwca roku następnego) zostanie przyznanych 5 pakietów wsparcia - przyznane w danym roku muszą się zakończyć i sprawozdać do 30 czerwca.

Sieć

Do sieci Alumnów należy 660 osób z całej Polski: przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców i przedsiębiorców, szefów klubów, świetlic, grup nieformalnych, szkół, bibliotek, domów kultury. Zmieniają swoje lokalne środowiska, działają na rzecz kultury, zwalczają bezrobocie, promują aktywność obywatelską,  przeciwdziałają dyskryminacji, prowadzą ważne lokalnie instytucje.

Podtrzymujemy więzi, które między nimi powstały, ułatwiamy im wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy, dzięki czemu powstają unikalne inicjatywy społeczne.

Dzielimy się wiedzą i osiągnięciami przez newsletter.

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich pozawala na realizację wydarzeń, w których nasi Absolwenci są ekspertami.

Podczas organizowanych przez siebie wizyt studyjnych, dzielą się z innymi swoimi osiągnięciami.

Świętem wszystkich absolwentów jest coroczny Zlot.

Wsparcie i rozwój

Stosujemy szeroki wachlarz narzędzi wsparcia i rozwoju, odpowiadający na indywidualne potrzeby naszych Absolwentów i Absolwentek, takich jak:

 • International Visitor Leadership Program (IVLP) - 10-dniowa wizyta studyjna w Stanach Zjednoczonych organizowana przez Departamant Stanu USA
 • wsparcie indywidualne (więcej informacji poniżej)
 • program Dwa sektory - Jedna wizja, prowadzony we współpracy z PwC, coaching przedstawicieli biznesu dla przedstawicieli III sektora
 • warsztaty, szkolenia
 • program dla osób kandydujących i już działających w samorządzie