Oferta dla sieci absolwentów i absolwentek

Pracujemy z absolwentami i absolwentkami wszystkich edycji Programu, wspierając ich i je w osiąganiu liderskich pozycji w ich środowiskach; w tworzeniu silnych zespołów i stabilnych, dojrzałych instytucji; w rozwijaniu nowych, skutecznych rozwiązań istotnych problemów społecznych. 

Sieć

Do sieci Alumnów należy niemal 800 osób z całej Polski: przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców i przedsiębiorców, szefów klubów, świetlic, grup nieformalnych, szkół, bibliotek, domów kultury. Zmieniają swoje lokalne środowiska, działają na rzecz kultury, zwalczają bezrobocie, promują aktywność obywatelską,  przeciwdziałają dyskryminacji, prowadzą ważne lokalnie instytucje.

Podtrzymujemy więzi, które między nimi powstały, ułatwiamy im wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy, dzięki czemu powstają unikalne inicjatywy społeczne.

Dzielimy się wiedzą i osiągnięciami przez newsletter.

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich pozawala na realizację wydarzeń, w których nasi Absolwenci są ekspertami.

Podczas organizowanych przez siebie wizyt studyjnych, dzielą się z innymi swoimi osiągnięciami.

Świętem wszystkich absolwentów jest coroczny Zlot.

Wsparcie i rozwój

Stosujemy szeroki wachlarz narzędzi wsparcia i rozwoju, odpowiadający na indywidualne potrzeby naszych Absolwentów i Absolwentek, takich jak:

  • International Visitor Leadership Program (IVLP) - 10-dniowa wizyta studyjna w Stanach Zjednoczonych organizowana przez Departamant Stanu USA
  • wsparcie indywidualne ZGŁOSZENIA
  • program Dwa sektory - Jedna wizja, prowadzony we współpracy z PwC, coaching przedstawicieli biznesu dla przedstawicieli III sektora
  • warsztaty, szkolenia
  • program dla osób kandydujących i już działających w samorządzie
  • grupy superwizyjne

Harmonogram

16 września 2022 
14-15 października 2022
10 listopada 2022   
24-25 listopada 2022   
11 stycznia 2023  
19 stycznia 2023 
24-25 lutego 2023  
1 marca 2023   
24-25 marca 2023
21-22 kwietnia 2023   
16-17 czerwca 2023      

Ogłoszenie konkursu na Fundusz Inicjatyw Absolwenckich I runda
Warsztat rozwojowy dla alumnów nr 1
Spotkanie podsumowujące IVLP 2022
Spotkanie dla osób działających w samorządzie (do potwierdzenia)
Ogłoszenie konkursu na wizyty studyjne (absolwenci dla uczestników edycji)
Warsztat rozwojowy dla alumnów nr 2 online
Spotkanie dla osób działających w samorządzie (do potwierdzenia)
Ogłoszenie konkursu na Fundusz Inicjatyw Absolwenckich II runda
Liderski Open Space
Warsztat rozwojowy dla alumnów nr 3
ZLOT PROGRAMU LIDERZY PAFW

             
    

koordynacja Programu Alumni

Marta Modzelewska
marta.modzelewska@szkola-liderow.pl