Jak się zgłosić?

Nabór zgłoszeń do XV edycji Programu trwa do 11 marca 2019 r. 

Aby się zgłosić należy, po zarejestrowaniu się, wypełnić FORMULARZ, do którego załączysz swoje CV oraz dwie rekomendacje od osób/ instytucji/ organizacji, z którymi współpracujesz lub współpracowałeś/ aś i mogą opowiedzieć o Tobie jako o liderce/ liderze. 

Zanim wypełnisz formularz sprawdź  Co Cię czeka w Programie oraz przeczytaj czym jest Program Liderzy i Czy ten program jest dla Ciebie. 

Kontakt

Szczegółowych informacji udzielają:

Julia Szcześniak, Agnieszka Szelągowska,

tel.: 510 078 760 lub 22 556 82 57 (9:30-16:30)

Rekrutacja

Przebieg procesu rekrutacji:

11 lutego -11 marca             przyjmowanie zgłoszeń 
28 marca ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na rozmowy
5-12 kwietnia rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami i kandydatkami w Warszawie, Krakowie i Poznaniu
druga połowa maja ogłoszenie wyników rekruacji do XV Edycji Porgramu Liderzy PAFW (wyboru dokonuje Rada Programu)

Kalendarz XV edycji

Zobacz co dokładnie czeka Cię w Programie i sprawdź, czy będziesz mógł uczestniczyć we wszystkich zjazdach szkoleniowych:

Inauguracja

17 czerwca 2019 r.
I szkolenie 17-21 września 2019 r.
II szkolenie 21-23 listopada 2019 r.
III szkolenie 19-22 lutego 2020 r.
IV szkolenie 14-16 maja 2020 r.
Zlot i zakończenie edycji

czerwiec 2020 r.

Osoby, które zakwalifikują się do Programu będą zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, odbycia 12 spotkań z tutorem (terminy ustalane indywidualnie w trakcie trwania edycji) i udziału w wybranej wizycie studyjnej organizowanej przez absolwentów (2-3 dniowe wizyty w III, IV, V 2020 r.).

Patronat

Patronat na rekrutacją objął portal ngo.pl