Liderzy PAFW
Program Liderzy PAFW
to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów
Liderzy
Rekrutacja do X edycji

10 marca 2014 r. zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do X edycji Programu

Dziękujemy za Państwa zgłoszenia. Wpłynęło 217 zgłoszeń. Wyniki I etapu rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 1 kwietnia 2014 r.

Rekrutację do kolejnej, XI edycji będziemy prowadzić na początku 2015 roku. Osoby chcące wziąć udział w kolejnej edycji prosimy o wypełnienie formularza dla zainteresowanych. Pozwoli nam to skontaktować się z Państwem, gdy tylko rozpocznie się kolejny nabór do Programu Liderzy PAFW.

Kalendarz rekrutacji w 2014 roku

3 lutego-10 marca nabór formularzy zgłoszeniowych
1 kwietnia ogłoszenie listy osób zakwalifikowawnych na rozmowy
7-11 kwietnia rozmowy rekrutacyjne (w Warszawie, Krakowie, Poznaniu)
21 maja ogłoszenie wyników rekrutacji

Kalendarz X edycji

Do X edycji zostanie zakwalifikowanych 35 uczestników oraz 10 tutorów.

Osoby, które zakwalifikują się do programu mają obowiązek odbyć 12 spotkań z tutorem, realizować zadania rozwojowe, wziąć udział w spotkaniu inauguracyjnym, 4 zjazdach szkoleniowych oraz wybranej wizycie studyjnej więcej

Udział w Programie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą wyłącznie koszty dojazdu do Warszawy na 4 szkolenia, inaugurację i zakończenie Programu. Spotkania tutorskie odbywają się w miejscu działalności uczestnika/uczestniczki.

W razie pytan prosimy o kontakt:

e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

tel.: 510 078 760 lub 22/556 82 64 (w godz. 9:30-17:00)

Jak się zgłosić?
Mapa uczestników
mapa uczestników
design by VENTI copyright © Szkoła Liderów 2011