6.03.2018 | Wiadomości

Fundusz sołecki… biała broń sołtysa/lidera. Relacja z wizyty studyjnej w Równem

Pod takim hasłem w najaktywniejszym sołectwie na Mazowszu, na początku lutego br. spotkało się pięć sołtysek, trzy prezeski, dwoje radnych i dwoje członków rady sołeckiej. Łącznie sześcioro absolwentów Programu Liderzy PAFW. Goście poznali wójta gminy, jedną radną powiatową, pół zastępu strażaków i całe Koło Gospodyń Wiejskich z Równego. W programie przewidziano również „Kino za rogiem”, wypasione place zabaw, prywatną kolekcję starych urządzeń i maszyn rolniczych oraz dobrze wyposażoną wiejską szkołę z dwudziestolecia międzywojennego. Jakby tego było mało, alumni wydoili jedną sztuczną krowę, warsztatowo nauczyli się wypiekać pizzę i napisali tak szczegółową ankietę, że formułując ostatnie pytania zapomnieli po co w ogóle to robią. A tak na serio, wizyta studyjna dotyczyła „Procedury realizacji funduszu sołeckiego oraz afirmacji niekonwencjonalnego sposobu jego wykorzystania” i została zrealizowana w małej mazowieckiej wsi posiadającej kapitał społeczny i potencjał tak duży, że niemożliwe staje się możliwe, a nierealne staje się faktem.

Przyczyną całego zamieszania była Hanna Wronka (XII edycja), która zaprosiła do sołectwa Równe, gmina Strachówka, powiat wołomiński Ilonę Borowską (VII edycja), Jolantę Fludrę (IX edycja), Grażynę Jałgos-Dębską (XI edycja), Dorotę Dębińską (XII edycja) i Tomasza Kozłowskiego (XII edycja).

Opr.gjd